9, 10 ve 11. Sınıf öğrencilerimize ayda bir ölçüm sınavı ve 12. Sınıflarımıza ayda minimum dört deneme sınavı yapıyoruz.

eduact