clipboard;

Login Pop-up

4446420
Cuma 22 Kasım 2019

Rehberlik

Okulumuzda öğrenim gören tüm öğrencilerimizin gelişim dönemi özelliklerini dikkate alarak karşılaştıkları güçlükleri sorun haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmak, öğrencilerimize kendilerini tanıması, anlaması, gizil güçlerini geliştirmesi için psikolojik destek sağlamak, uyum ve iletişim becerilerine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı ve yaratıcı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktır.
Rehberlik hizmetlerimizde; gizlilik, gönüllülük, süreklilik, kişi haklarına saygı, bireyin değerliliği, bireyin özerkliği, ilgili kişilerle işbirliği esastır. Güvenirlilik ön plandadır.
 
 
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik hizmetleri okul müdürlüklerine bağlı olarak bir merkezden yürütülmektedir.
Anaokulu, ilköğretim okulu I. ve II. kademe ile lise seviyelerinde hizmet veren danışmanımız, öğrencileri okula alıştırma (uyum), onları tanıma, izleme, psikolojik danışma, mesleki rehberlik ve önleyici rehberlik hizmetlerini yürütmektedir. Rehberlik hizmetleri; öğrenci, öğretmen, veli ve idareci işbirliği ile sürdürülmektedir 
 
 ÇALIŞMALAR
1. Sınıf Rehberlik Çalışmaları
2. Bireysel ve Grupla Psikolojik Danışma
3. Meslek Tanıtım Günleri
4. TEOG ile İlgili Çalışmalar
5. Sınıf İçi Akademik Destek Programı
6. Olumlu Davranış Geliştirme Sistemi
7. Önleyici Rehberlik Çalışmaları
8. Seminerler
 
REHBERLİK BÜLTENLERİ 
 
 
Scroll to top