clipboard;

Login Pop-up

4446420
Cuma 22 Kasım 2019

Ölçme değerlendirme

Ölçme değerlendirme, eğitim sürecinin ayrılmaz bir parçası olarak gerek öğrencilerin akademik başarı düzeyleri gerekse eğitim ve öğretim etkinliklerinin niteliği hakkında önemli bilgiler sağlamaktadır. Birimimiz bu düşünceden hareketle, öğrencilerin başarısını ve öğretimin niteliğini artırmayı amaçlamaktadır.
 
Bu amaçla;
 
Öğrencilerin performanslarının, eğitim programlarının hedefleri doğrultusunda en güvenilir ve objektif biçimde ölçülmesi,
Öğrencilerin öğrenme güçlük ve eksikliklerinin belirlenmesi,
Öğretim yılı boyunca öğrenci başarısındaki gelişmelerin izlenmesi sağlanır.
 
Böylece;
 
Eğitim - öğretim programları ve etkinliklerinde yapılacak düzeltme ve değişikliklerin belirlenmesi,
Öğrencilerin daha iyi öğrenmelerini sağlayacak öğretim yöntemlerinin geliştirilmesi
Öğrencilerin genel olarak öğrenemedikleri konuların sınıfta tekrar edilmesi,
Özel ya da tamamlayıcı eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin eksikliklerinin giderilmesi sağlanır.
 
Scroll to top