clipboard;

Login Pop-up

4446420
Pazartesi 14 Ekim 2019

Kariyer Hizmetleri

Kariyer Hizmetleri ve Eğitim Danışmanlığı

Danışmanlık Çalışmaları
Öğrencinin kendisini iyi tanıdığımızı bilmesi ve bizlerin de elinde öğrenciye dair yeterli veri olması, üniversite tercihi aşamasında tercihlerin doğru yapılmasına katkı sağlaması açısından büyük önem taşır. Rehberlik Biriminde lise son sınıf öğrencileri danışman öğretmenleri ile birlikte 5 veya 6 kişilik gruplar halinde görüşmeler yaparlar. Görüşmelerde; öğrencilerin ÖSYS çalışmalarının değerlendirilmesi, dershanede ve okulda aldıkları ÖSYS puanlarının takibi, hedefledikleri üniversite ve bölümler ile uygun meslek alanlarının gözden geçirilmesi çalışmaları yapılır.
Öğrencilere Yönelik Bilgilendirme Toplantıları
Rehberlik Birimi tarafından ÖSYS hakkında bilgilendirici toplantılar ve seminer çalışmaları yapılmaktadır.
Velilere Yönelik Bilgilendirme Toplantıları
Bu toplantılarda uzman kişiler tarafından öğrencilerin içinde bulundukları yıllın özellikleri dikkate alınarak gerekli bilgiler aktarılır.
Bu toplantıların bir parçası da öğrencilerin durumları hakkında danışman öğretmenleri aracılığıyla velileri bilgilendirmektir.
Üniversite Ziyaretleri
Öğrencilerimizin üniversiteler ve bölümler hakkında doğru bilgilere sahip olabilmeleri ve bu bilgiler ışığında sağlıklı tercihler yapabilmeleri için üniversite ziyaretleri düzenlenir. Öğrencilerimiz üniversite kampüslerini gezerek okulun fiziki ortamı ve sunduğu olanaklar hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olurlar. 
Bireysel Görüşmeler
Öğrencilerimizin düşünsel ve davranışsal yönden sınava hazırlanmalarını sağlamak amacıyla Rehberlik Birimi tarafından yıl boyunca verimli ders çalışma, dikkat ve konsantrasyon sağlama, zamanı doğru kullanma, mesleki hedef belirleme ve sınav kaygısı vb. konularda bireysel görüşmeler yapılır.
Scroll to top